2009 இலிருந்து இடுகைகளைக் காட்டுகிறதுஎல்லாம் காண்பி
கிளிஞ்சல்கள் பறக்கின்றன (கவிதைத் தொகுப்பு)

கிளிஞ்சல்கள் பறக்கின்றன (கவிதைத் தொகுப்பு)

பெருவெளிச் சலனங்கள் (வலையுலகில் அனுபவங்களின் தொகுப்பு)

பெருவெளிச் சலனங்கள் (வலையுலகில் அனுபவங்களின் தொகுப்பு)

மரப்பாச்சியின் சில ஆடைகள் (சிறுகதைத் தொகுப்பு)

மரப்பாச்சியின் சில ஆடைகள் (சிறுகதைத் தொகுப்பு)

மாதங்களில் அவர்கள் மார்கழி!

மாதவராஜ் பக்கங்கள் - 18

மாதவராஜ் பக்கங்கள் - 18

சென்னை புத்தகக் கண்காட்சியில் ’பூக்களிலிருந்து புத்தகங்கள்’!

பேயரசு செய்தால் பிணம் தின்னும் சாத்திரங்கள்

பேயரசு செய்தால் பிணம் தின்னும் சாத்திரங்கள்

அணைக்க முடியாத நெருப்பு!

அணைக்க முடியாத நெருப்பு!

சமச்சீர் கல்வி - ஒரு உரத்த சிந்தனை!

சமச்சீர் கல்வி - ஒரு உரத்த சிந்தனை!

மாதவராஜ் பக்கங்கள் 17

மாதவராஜ் பக்கங்கள் 17

அவர்களை எடுத்துக் கொண்ட இருட்டு!

அவர்களை எடுத்துக் கொண்ட இருட்டு!

செல்போன் கார்ட்டூன்கள்!

கை கொடுங்கள் சச்சின்!

கை கொடுங்கள் சச்சின்!

அன்பு கொண்டாடும் உலகம் வேண்டும்

அன்பு கொண்டாடும் உலகம் வேண்டும்

எனது 400வது பதிவு!