2008 இலிருந்து இடுகைகளைக் காட்டுகிறதுஎல்லாம் காண்பி

நாம்

ஒரு பூ

யாரும் யாருடனும் கை குலுக்கலாம்

சாகித்ய அகாடமி விருதும், ஒரு பாமர எழுத்தாளனும்

பரிசுத்தமானவன்

பாட்டியின் குரலில் இருந்து விரிந்த கதை உலகம்-2

பாட்டியின் குரலில் இருந்து விரிந்த கதை உலகம்.

காலத்தின் பயணம்

வாழ்க நீ எம்மான்!

காலமாகி மார்க்ஸ் இருக்கிறார்

கெண்டைக்கால் திமிர்

காலத்தின் நான்காம் கேள்வி

ஆர்டர்....ஆர்டர்

காலத்தின் மூன்றாம் கேள்வி

திரும்பவும்...

இருட்டு அவளை எடுத்துக் கொண்டது