-->

நிலப் பிரவேசம்

பூனைகள்

ஒளி வீச வாழ்ந்திருக்கிறீர்கள் தோழர் டபிள்யூ.ஆர்.வி!

என் கேள்விக்கு என்ன பதில்?

செம்மொழி மாநாடு தேவையா?

பதிவர்கள், நண்பர்களுக்கு ஒரு அழைப்பு

வாடாத பக்கங்கள்- புதிய வலைப்பக்கம்!

காற்றின் மொழி்!

கருணாநிதி சிரித்தார்!

ஆதலினால் காதல் செய்வீர்!

தமிழ்மணத்தில் ஒரு சந்தேகம்!

இளைய நிலா பொழிகிறது அல்லது பதின்மப் பருவத்தின் குறிப்புகள்

நீ இல்லாத நீ

அழகும், அர்த்தமும் கொண்ட சில தருணங்கள்

சொல்லித் தெரிவதில்லை - 3

சினிமா என்னும் மொழி

இந்தப் படத்தையும் பாருங்கள், விமர்சனம் செய்யுங்கள்!

புத்தரைப் பார்த்தேன்!

இலக்கியம் வார்த்தைகளில் இல்லை

அப்போது பைத்தியங்களே திருடுவார்கள்