2022 இலிருந்து இடுகைகளைக் காட்டுகிறதுஎல்லாம் காண்பி

க்ளிக் - நாவல் வெளியீடு

பொய்மனிதனின் கதை - புத்தகம்

அல்லாஹூ அக்பர்

இரண்டாம் இதயம்

லாவண்யா மரணம்: ஆபத்தின் அசைவுகள்

பொய் மனிதனின் கதை - 9

பொய் மனிதனின் கதை - 8