-->

இவள், அவன், இன்னொரு அவன்

கனவாக வாழ்ந்தவன்!

மாதவராஜ் பக்கங்கள் - 23

இடிக்கப்பட்ட சுவரும், இடிக்க வேண்டிய சுவர்களும்!

மதிப்பிற்குரிய ஜனாதிபதி அவர்களுக்கு!

இலைகள் அழுத ஒரு மழை இரவு

அடுக்கு மாடி வீடுகள்

முகம் சுளிக்கும் விஷயமல்ல இது!

ஜெ என்றால்....

புதிய பதிவர்கள் அறிமுகம் -1

முதல்வருக்கு கமல்ஹாசன் போட்ட சோப்பிலிருந்து பொங்கும் நுரை!

நிழற்காமம்

களவாணி படத்தில் வரும் அந்தப் பாடல்!

நாளை என்பது மற்றொரு நாளல்ல!