-->

வைகோவை எதிர்த்து நிற்கும் என் அருமைத் தோழன்!

எந்தப் பக்கம்: ஜெயமோகன், ஞானி, கனிமொழி, வைரமுத்து, மனுஷ்யபுத்திரன் இன்னும்.... ஜோ டி குரூஸ்!

தேர்தல் 2014: எழுத்தாளர்களையும், கலைஞர்களையும் நாடு அழைக்கிறது!