-->

அடுத்த பிரதமர் யார்?

செய்வீர்களா?.... நீங்கள் செய்வீர்களா?

ஜெயலலிதாவுக்கு நன்றி!